Sari la conținut

Asigurarea Bunurilor pe timpul Transportului – CARGO

Esti un mic antreprenor sau beneficiezi de o flota vasta de transport? Oricare ar fi raspunusul, accidentele neprevazute pot aparea oricand in timpul transportului de bunuri. Incheie acum o asigurare de bunuri in tranzit, si protejeaza-ti marfurile si alte obiecte pe durata transportului (maritim, feroviar, rutier sau aerian).

Asigurarile de tip CARGO pot fi incheiate pe perioada transportului si pe timpul transbordarii, incarcarii sau al depozitarii marfurilor.

De asemenea, se pot asigura atat bunurile proprii, indiferent de modul in care sunt transportate – cu vehicule proprii sau inchiriate, cat si pentru bunurile si marfurile clientilor pentru care este efectuat transportul.

Asigurarea CARGO – Asigurarea bunurilor pe timpul transportului este polita prin care bunurile proprii sunt asigurate la eventuale pagube la care acestea pot fi supuse pe intreaga perioada a transportului efectuat:

 • Fie de proprietarul bunurilor;
 • Fie de o terta persoana;

Prin asigurarea CARGO se pot asigura bunurile apartinand persoanelor fizice sau juridice transportate cu orice mijloc de transport (rutier, feroviar, aerian, maritim, fluvial sau combinat). Deci, prin asigurarea CARGO avem posibilitatea sa ne conservam patrimoniul si implicit afacerea.

Asigurarea CARGO se poate incheia atat pentru transporturile de bunuri efectuate pe teritoriul Romaniei cat si pentru transporturile internationale. Pentru transporturile efectuate in interiorul tarii, indiferent de felul transportului, polita se poate incheia pe o perioada de un an, pentru cele internationale se incheie de obicei pentru fiecare transport in parte (fara a fi insa o regula).

Deci asigurarea se poate incheia atat pentru transporturile de bunuri efectuate pe teritoriul Romaniei cat si pentru transporturile internationale.

Riscuri asigurate

Asigurarea CARGO acopera pagubele survenite la bunurile care fac obiectul transportului, cheltuielile de transport, vamale si alte cheltuieli care pot sa survina in urma producerii unui risc asigurat.

Asigurarea CARGO se poate inchia în una din variantele „A”, „B” sau „C”, potrivit uzantelor internationale astfel:

Conditia „C”
care acopera urmatoarele riscuri (mai putin excluderile mentionate expres in polita):

 • incendiu sau explozie;
 • esuarea, rasturnarea sau scufundarea navei/ambarcatiunii;
 • rasturnarea sau deraierea mijlocului de transport terestru;
 • coliziunea sau contactul navei sau mijlocului de transport cu orice obiect extern, altul decat apa;
 • descarcarea marfii intr-un port de refugiu;
 • sacrificiul in avaria generala/comuna;

Conditia „B”
care mai acopera fata de conditia „C” si urmatoarele riscuri:

 • cutremur, eruptie vulcanica si trasnet;
 • luarea marfii de valuri;
 • intrarea apei de mare, lac sau rau in ambarcatiune, mijloc de transport sau loc de depozitare;
 • dauna totala a oricarui colet cazut peste bord sau scapat in timpul incarcarii sau descarcarii ambarcatiunii sau mijlocului de transport;

Conditia „A”
care este cea mai cuprinzatoare varianta si acopera toate riscurile de avarie sau pierdere a bunurilor cu exceptia excluderilor expres mentionate in polita.

Pe langa acoperirea impusa de una din conditiile AB sau C, polita CARGO poate sa mai prevada urmatoarele conditii/clauze suplimentare:

 • Acoperirea riscului de de furt;
 • Acoperirea riscului de jaf;
 • Acoperirea riscului de nelivrare;
 • Acoperirea riscului de depozitare;
 • Acoperirea riscului de razboi;
 • Acoperirea riscului de greve;

Excluderi

Nu sunt acoperite prin asigurare pierderile, avariile si cheltuielile cauzate de:

 • comportarea voit necorespunzatoare a asiguratului;
 • intarzieri la livrare, chiar daca acestea sunt determinate de un risc asigurat;
 • insolvabilitatea sau neindeplinirea obligatiilor financiare de catre proprietari, administratori, navlositori sau operatori ai navei/mijlocului de transport;
 • scurgerea ordinara, pierderea uzuala in greutate sau volum, sau uzura normala a marfii asigurate;
 • ambalarea necorespunzatoare, incarcarea, stivuirea si legarea sau amararea necorespunzatoare a marfii pe mijlocul de transport (inclusiv intr-un container), daca aceaste operatiuni sunt efectuate de asigurat sau daca acesta are cunostiinta despre acestea;
 • viciul propriu sau natura marfii asigurate;
 • utilizarea armelor nucleare sau contaminarea radioactiva;
 • starea de nenavigabilitate a navei sau a ambarcatiunii sau nepotrivirea mijlocului de transport, daca aceasta era cunoscuta de asigurat;
 • mine, torpile, bombe sau alte arme de razboi abandonate;

Perioada asigurata

Asigurarea CARGO se poate incheia atat pentru fiecare transport in parte cat si pe perioade mai lungi – polita de tip abonament – cu posibilitatea ajustarii numarului de transporturi/sume asigurate pe parcursul derulariui contractului.

Polita de tip abonament se poate incheia pana la o perioada de un an.

Sume asigurate

Asigurarea CARGO are 3 variante de acoperire in functie de natura limitelor de despagubire:

 • polita simpla – pentru un singur transport determinat;
 • polita pe perioada – pentru toate transporturile estimate a se efectua intr-o perioada de timp;
 • polita continua (deschisa) – pentru toate transporturile declarate de asigurat in perioada valabilitatii politei;

In toate cele 3 variante se iau in calcul valorile maxime de despagubire stabilite intre asigurat si asigurator in baza documentelor prezentate de catre solicitant.

Despagubire

Asigurarea CARGO despagubeste, in limita sumei asigurate si a valorii bunurilor transportate care fac obiectul transportului – valoarea pagubei, cheltuielile de transport inclusive cele vamale si alte cheltuieli daca sunt justificate prin documente;

In functie de cuantumul pagubei avem mai multe modalitati de despagubire:

 • in caz de dauna totala efectiva:
  • Se plateste suma asigurata stabilita în polita de asigurare.
 • in caz de dauna totala constructiva:
  • Despagubirea se plateste numai daca marfa asigurata este abandonata in mod rezonabil (cazurile prevazute in mod expres de dispozitiile privind abandonul din Codul Comercial), fie datorita inevitabilitatii daunei totale efective, fie intrucat costul recuperarii, reconditionarii si expedierii marfii respective la destinatia specificata depaseste valoarea sa la sosire.
 • in caz de dauna partiala
  • Se despagubeste partea din suma asigurata care reprezinta valoarea partii pierdute sau avariate, chiar daca aceasta nu a fost evaluata separat, sau partea din suma asigurata rezultata din aplicarea procentului de avarie, stabilit prin compararea bunului avariat cu cea a bunului neavariat.

De asemenea, asiguratorul despagubeste si cheltuielile suplimentare efective facute in mod rezonabil pentru descarcarea, depozitarea si expedierea marfii la destinatia specificata in polita de asigurare, atunci cand, ca urmare a unui risc asigurat, transportul marfii se termina intr-un port sau loc, altul decat cel pentru care marfa este asigurata.

Eventualele despagubiri se platesc în lei la cursul BNR din data incheierii politei de asigurare sau in valuta in care a fost efectuata plata primelor de asigurare.

In cazul in care polita este grevata de fransiza, aceasta se va deduce din valoarea despagubirii.

Se acorda despagubiri si pentru cheltuielile referitoare la limitarea si micsorarea pagubei, salvarea si conservarea marfii asigurate, onorariile expertilor si avocatilor, deplasari, garantii si depozite de avarie comuna, comisioane, taxe si altele asemanatoare, numai in masura in care pentru acestea se prezinta documente justificative.

Despagubirea vizeaza daunele produse ca urmare directa a riscurilor intamplatoare ale transportului.

Documente necesare ofertarii si emiterii politelor CARGO

Pentru a va putea transmite o oferta pentru asigurarea bunurilor in transit  – CARGO, trebuie sa ne comunicati urmatoarele informatii:

 • marfa transportata;
 • modalitatea de transport (ex rutier cu mijloace proprii sau apartinand terti);
 • data expedierii;
 • ruta de la –- la––;
 • suma asigurata coform mentiunilor de mai jos:
 • Suma asigurata a unui transport de bunuri poate fi formata din:

a) valoarea bunurilor:

 • –  în cazul bunurilor cu valoare comerciala: valoarea bunurilor conform facturii comerciale sau avizului de însotiire a marfii;
 • –  în cazul bunurilor care nu au valoare comerciala:
 • – mijloace fixe si/sau obiecte de inventar apartiinând unei persoane juridice, în situatia în care aceasta le muta între doua locatii: valoarea contabila actualizata, la locul de expediere, în momentul încheierii asigurarii, pe baza unei liste de inventariere a obiectelor asigurate;
 • – efecte personale apartinând persoanelor fizice, în situatia în care aceasta le muta între doua locaaii: valoarea declarata de Asigurat (conform valorilor de piata la locul de expediere, în momentul încheierii asigurarii), pe baza unei liste de inventariere a obiectelor asigurate;
 • – mostrele, exponatele, prototipurile si alte bunuri similare: valoarea contabila actualizata, la locul de expediere, în momentul încheierii asigurarii;

b) costul transportului, costul asigurarii, precum sii alte costuri care sunt în legatura cu transportul bunului, în masura în care acestea nu sunt incluse în valoarea facturii;

c ) cheltuielile si taxele vamale;

d) supraasigurare de 10% din valoarea bunului, daca nu s-a convenit altfel, pentru acoperirea acelor cheltuieli care nu pot fi prevazute la încheierea asigurarii.