Sari la conținut

Asigurarea ambarcatiunilor de agrement

Se asigura ambarcatiunile de agrement, in lei sau in valuta, acordand Asiguratilor compensatii banesti pentru pierderi si daune produse ambarcatiunilor asigurate in perioada asigurata. Acest tip de asigurare ambarcatiuni acopera pierderea totala, cheltuielile de salvare, avariile corpului, precum si furtul ambarcatiunilor si motoarelor acestora inregistrate atat pe timpul exploatarii, cat si in perioada de stationare. Asigurarea poate fi extinsa pentru acoperirea urmatoarelor riscuri suplimentare: raspunderea fata de terti, avarii ale motoarelor, avarii inregistrate pe timpul tranzitari pe uscat.

Se pot prelua in asigurare:

 • Iahturi
 • Veliere
 • Salupe cu motor
 • Barcile cu motor
 • Alte tipuri

Riscuri asigurate:

1.1 Pierderea totală, avariile produse bunului asigurat, ca urmare a producerii următoarelor riscuri:

 • riscuri ale mării, râurilor, lacurilor sau altor ape navigabile interioare;
 • incendiu;
 • aruncare peste bord (jettison);
 • piraterie;
 • contactul/coliziunea cu: aeronave sau obiecte similare şi obiecte care cad accidental din ele, mijloace de transport terestre, instalaţii şi/sau alte echipamente portuare sau docuri, sau orice alt obiect fix sau plutitor de orice fel;
 • cutremur;
 • trăznet;
 • accidente produse la încarcarea, descarcărea sau mutarea proviziilor sau combustibilului;
 • explozie;
 • măsuri de salvare a navei;
 • acte comise cu rea intenţie;
 • furtul intregii nave sau a bărcilor sale, sau a motoarelor suspendate (exterioare/outboard), cu condiţia ca ele să fi fost bine fixate de nava sau de bărcile sale şi cu dispozitive antifurt, furt produs ca urmare a pătrunderii prin efracţie în locul de păstrare sau reparare a mecanismelor, motoarelor, cârmei sau echipamentului.

1.2 Asigurarea, acoperă daunele produse bunului asigurat, exceptând motoarele şi cele în legătura cu ele (dar nu suportul arborelui port elice, arborele sau elicea), echipamentul electric, bateriile şi conexiunile, produse de:
a) explozia cazanelor sau instalaţiilor (excluzând costul reparării sau înlocuirii părţilor defecte: arbori, cazane explodate);
b) neglijenţa oricărei persoane, dar excluzând orice cost de remediere/rectificare a defectelor rezultând din neglijenţa sau încălcarea contractului privind reparaţiile sau modificările efectuate la nava asigurată, în numele Dumneavoastră şi/sau proprietarului sau privind întreţinerea navei.
1.3 Se acordăm cheltuieli de salvare efectuate de către Dumneavoastră, cu acordul asiguratorului prealabil scris, în scopul de a preveni producerea unei daune ca urmare a riscurilor asigurate conform condiţiilor de asigurare ambarcatiuni, cu condiţia respectării tuturor termenilor şi condiţiilor prevăzute în contractul de asigurare ambarcatiuni.
Limita maximă de despăgubire nu va putea depăşi 10% din suma asigurată menţionată în poliţa de asigurare ambarcatiuni.
1.4 Dacă nava asigurată prin această poliţă primeşte servicii de salvare de la o navă care aparţine în întregime sau parţial aceluiaşi proprietar/armator sau aflată sub aceeaşi conducere,
Dumneavoastră veţi avea aceleaşi drepturi în baza acestei asigurări ca şi cum proprietarii celeilalte nave nu ar avea niciun interes referitor la nava asigurată sub această asigurare. În astfel de cazuri suma achitată de asigurator pentru serviciile acordate se va stabili conform înţelegerii dintre părţi, sau prin hotărâre judecatorească definitivă şi irevocabilă, potrivit legislaţiei din România sau altor reglementări în domeniu aplicabile cazului.
1.5 În urma producerii unui eveniment asigurat, această asigurare ambarcatiuni, acoperă şi cheltuielile de inspecţie a carenei navei avariate, inspecţie efectuată pe teritoriul României.

Asigurarea avariilor accidentale produse la motor:

Prin prezenta clauză de asigurare şi în schimbul primei suplimentare de asigurare achitate de către dumneavoastră sau Contractant, asiguratorul va acorda despăgubiri pentru avariile produse „maşinilor” (motoare, instalaţii conexe – altele decât piciorul de catarg tripod, linia de axe, elicea – echipamente electrice, baterii şi racordurile acestora).
Prezenta clauză acoperă daunele produse de:
a) explozia cazanelor sau instalaţiilor (excluzând costurile reparării sau înlocuirii părţilor defecte: arbori, cazane explodate);
b) neglijenţa oricărei persoane, dar excluzând orice cost de remediere/rectificare a defectelor rezultând din neglijenţa sau încălcarea contractului privind reparaţiile sau modificările efectuate la Nava asigurată, în numele Dumneavoastră şi/sau proprietarului sau privind întreţinerea navei.
c) condiţii meteo nefavorabile;
d) defectele latente ale corpului navei/maşinilor, numai în cazul navelor cu vechime < 3 ani.

Riscurile standard acoperite:

 • pierdere totala si avarie particulara
 • pierdere totala

Riscurile acoperite suplimentar:

 • raspunderea Asiguratorului pentru coliziuni
 • pentru curse
 • pentru barci cu viteza
 • pentru transport (pe peridoc)
 • pentru mutarea epavei
 • pierderea de vieti
 • raniri sau imbolnaviri

Documente necesare ofertarii

 • Documentele ambarcatiunii eliberate de autoritatea navala
 • Document motor(daca exista)
 • Factura ambarcatiune (daca exista)
 • Zona de navigatie
 • Cerere chestionar